map-marker
442/28 Nơ trang Long P.13
Q.Bình Thạnh, TP.HCM
map-markerHotline : 0932.60.96.99

Crystal u2 coated

Crystal U2 coated CS-56AS

Chiết suất: 1.56Chỉ số ABBE: 35Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated+4.00 ˜ 0.00 0.00 ˜ -2.000.00 ˜ -6.00  0.00 ˜ -2.00Độ viễn -0.25 & độ loạn -0.25 không có..

Crystal U2 coated CU-56SP

Chiết suất: 1.56Chỉ số ABBE: 35Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated+6.00 ˜ 0.000.00 ˜ -2.000.00 ˜ -6.000.00 ˜ -4.000.00 ˜ -8.000.00 ˜ -2.00Từ -6.00 đến -8.00 không có loạn -0.25..

Crystal U2 coated CU-60AS

Chiết suất: 1.61Chỉ số ABBE: 41Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated+6.00 ˜ 0.000.00 ˜ -2.000.00 ˜ -10.000.00 ˜ -2.00Từ -6.00 đến -10.00 không có loạn -0.25..

Crystal U2 coated CU-60SP

Chiết suất: 1.61Chỉ số ABBE: 41Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated+6.00 ˜ 0.000.00 ˜ -2.000.00 ˜ -5.00-3.25 ˜ -4.000.00 ˜ -8.00-2.25 ˜ -3.000.00 ˜ -10.000.00 ˜ -2.00Từ -6.00 đến -10.00 không có loạn -0.25..

Crystal U2 coated CU-67AS

Chiết suất: 1.67Chỉ số ABBE: 32Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated+6.00 ˜ 0.000.00 ˜ -2.000.00 ˜ -10.000.00 ˜ -4.00-12.00 ˜ -15.000.00Từ độ cận -8.00 đến -10.00 không có loạn -0.25Từ -12.00 trở lên áp dụng bước nhảy -0.50..

Crystal U2 coated CU-74AS

Chiết suất: 1.74Chỉ số ABBE: 33Chống tia tử ngoại: UV400Xử lý bề mặt: Crystal U2 Coated-2.00 ˜ 10.000.00 ˜ -2.00-10.25 ˜ -11.50-0.50 ˜ -1.75-12.00 ˜ -15.000.00Từ -13.00 trở lên áp dụng bước nhảy -0.50..

Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)